30.4.2024 Keramika Krumvíř ukončuje svou činnost, tedy i provoz e-shopových stránek. Do té doby budou k prodeji pouze výrobky, které máme skladem, může se tedy stát, že konkrétní výrobek koupí někdo před Vámi. Pokud se tak stane, budete informováni, dříve než obdržíte potvrzení objednávky. Děkujeme za pochopení a za Váš dosavadní zájem o naši keramiku!

Poučení o právu na odstoupení od Kupní smlouvy

internetový obchod Keramika Krumvíř


Dovolujeme si Vás informovat, že v případě, že jste Kupující spotřebitel máte právo, v souladu s § 1829 ve spojení s § 1818 Občanského zákoníku, odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme zboží nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě že je předmětem Kupní smlouvy dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí. K dodržení lhůty pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím uvedené lhůty.

Odstoupení od Kupní smlouvy musíte učinit vůči Prodávajícímu, tj. vůči společnosti Keramika Krumvíř, spol. s.r.o., se sídlem Krumvíř 206, PSČ: 691 73, IČO: 18511193. K odstoupení můžete využít dále uvedený formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, není to však Vaší povinností. Odstoupení je možné zaslat písemně např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky na e‑mail: eshop@keramikakrumvir.cz

Pokud odstoupíte od Kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše Odstoupení od Kupní smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání. Jestliže jste zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Prosím, vezměte na vědomí, že:

  1. vrácení platby ve výše uvedení lhůtě je podmíněno doručením vráceného zboží, nebo prokázáním z Vaší strany, že zboží již bylo odesláno zpět (dle skutečnosti, která nastane dříve).
  2. je nutné zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží zašlete zpět nebo předejte na výše uvedené adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  3. náklady přímo spojené s vrácením zboží ponesete Vy jako kupující.
  4. vracené zboží je nutné řádně zabalit a zvolit vhodný způsob dopravy, aby nedošlo k jeho poškození. V takovém případě byste za vzniklou škodu odpovídali.
  5. odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je potřebný k obeznámení se s vlastnostmi, povahou a funkčností zboží.

Děkujeme za pochopení

Ke stažení